Reprezent doo iz Beograda, generalni zastupnik Babor kozmetike za Balkan koje se bavi uvozom, skladištenjem, distribucijom kozmetičkih preparata kao i obukom za njihovo pravilno korišćenje. Pored tržišta Srbije, preduzeće je aktivno i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. read more →

SZTR Pejčić iz Pirota, podizvođač Michelina za završne radove u građevinarstvu započeo je projekat usklađivanja sa zahtevima standarda ISO 9001. Projekat će do kraja septembra realizovati tim konsultanata Euro Quality Standard INT doo. read more →

Konsultanti Euro Quality Standard INT doo iz Beograda započeli su proces implementacije Integrisanog menadžment sistema (IMS) sadržanog od Sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008) i Sistema menadžmenta zaštite životnom sredinom (ISO 14001:2004) u preduzeću Valding doo sa sedištem u Beogradu. read more →

U saradnji sa konsultantima Euro Quality Standard INT doo, Projmetal ad je započeo projekat usklađivanja sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Sistemi će se integrisati u jedinstveni Integrisani menadžment sistem. Uspešna sertifikacija se očekuje u junu tekuće godine. read more →

Preduzeće Stirg metall doo sa sedištem u Inđiji, pristupilo je procesu implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008) koju će sprovesti konsultantska kuća Euro Quality Standard INT iz Beograda. Zahtevima standarda ISO 9001 preduzeće Stirg metall doo brine o kvalitetu svojih usluga i izvođenju radova, pri čemu koristi sve raspoložive resurse, smanjuje troškove i povećava tržišne mogućnosti. read more →

Kompanija Euro Quality Standard INT d.o.o. iz Beograda započela je proces realizacije uvođenja Integrisanog menadžment sistema sadržanog od Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (ISO 14001:2004) i Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS 18001:2007) sa već postojećim Sistemom menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008) u preduzeću Union Šped d.o.o. sa sedištem u Beogradu. read more →

Kompanija Euro Quality Standard INT d.o.o. iz Beograda započela je proces realizacije uvođenja Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (ISO 14001:2005) u preduzeću Elektro industrijska servisna mreža a.d. iz Beograda.

Kao kompanija koja je odgovorna prema životnoj sredini, EISM a.d. je implementacijom u skladu sa zahtevima EMS-a omogućila smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. read more →

Konsultantski tim Euro Quality Stadnard INT će u narednom periodu implementirati međunarodne standarde kvaliteta ISO 9001 i OHSAS 18001 u preduzeće Ruki Coop koje se bavi izvođenjem građevinskih radova u oblasti niskogradnje i visokogradnje. read more →

Paroco medical equipment iz Novog Sada, ekskluzivni zastupnik svetskih proizvođača kvalitetne medicinske opreme, ukazao je poverenje konsultantskom timu Euro Quality Standard INT za implementaciju Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008. read more →

Grad Beograd dodeljuje bespovratna sredstva malim i srednjim privrednim subjektima sa sedištem na teritoriji grada Beograda za delatnosti proizvodnje gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanje usluga. read more →