Prednosti HACCP sistema

Sve je veći broj izvora zagađivanja i zagađujućih materija, ali i rizik od bolesti izazvanih problemima u proizvodnji hrane – primena novih tehnologija, izmenjeni životni stilovi i sve manja otpornost ljudi. Prednosti primene ovog sistema su:

  • Redukuje pojavu bolesti izazvanih hranom;
  • Obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima;
  • Omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor;
  • Omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća;
  • Povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu;
  • Uklanja barijere internacionalne trgovine;
  • Omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;
  • Povećava profit.
Znači, HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda, već isključivo na njegovu zdravstvenu bezbednost