Usled potrebe za sveobuhvatnim organizovanjem i iskorišćeosti punog potencijala svog poslovanja Europrojekt d.o.o. je doneo odluku da angažovanjem tima EURO QUALITY STANDARD INT-a uskladi svoje poslovne procese i aktivnosti sa zahtevima međunarodnih standarda: sistem kvaliteta menadžmentom ISO 9001:2008, sistem menadžmenta zaštite životne sredine, ISO 14001:2004, sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbenosti na radu OHSAS 18001:2008. read more →

UNI POINT d.o.o. je angažovao tim konsultanata EURO QUALITY INT-a koji će svojim aktivnostima omogućiti i olakšati proces implementacije i usklađivanja poslovanja sa zahtevima integrisanog sistema menadžmenta( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). read more →

U cilju stalnog unapređenja, BIODIZEL CO d.o.o. je uz pomoć tima EURO QUALITY STANDARD INT-a započeo implementaciju integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, kako bi značajno unapredili kvalitet, efikasnost organizacije, imidž i obezbedili reputaciju lidera. read more →

U saradnji sa stručnim timom EURO QUALITY STANDARD INT-a obaviće se implementacija sistema kvaliteta menadžmentom ISO 9001:2008, sistema menadžmenta zaštite životne sredine, ISO 14001:2004, sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbenosti na radu OHSAS 18001:2008, sistema menadžmenta bezbednošću informacija 27001. read more →

Kako bi unapredili celokupno poslovanje i stvorili uslove za stalno poboljšanje, JOKSINŽENJERING je preduzeo aktivnosti uskađivanja poslovnih procesa preduzeća sa zahtevima međunarodnog standarda sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001. U implementaciji standarda im pomaže angažovani tim EURO QUALITY INT koji će svojim savetodavnim aktivnostima pripremiti preduzeće za sertifikaciju. read more →

13 нов 2014
13 новембра, 2014

Implementacija ISO 9001 u EMD Elektro

Aktuelnosti 0 Comment

EMD ELEKTRO je preduzeće čija je osnovna delatnost proizvodnja različitih tipova transformatora. Jedan od glavnih ciljeva ovog preduzeća je povećanje obima poslovanja i uticaja na tržištu uz efikasnost proizvodnje i visok kvalitet proizvoda. To ujedno znači i povećanje zadovoljstva klijenata i prevazilaženje njihovih potreba. Usled želje da se ciljevi što brže realizuju EMD ELEKTRO je u saradnji sa timom EURO QUALITY STANDARD-a započeo implementaciju, i usklađivanje sa međunarodnim standardom sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001. read more →

Poslovanje „Eurolux Security“ d.o.o. je vođeno ambicijom da u predstojećem periodu preuzme lidersku poziciju u Srbiji i regionu, u oblasti fizičkog i tehničkog obezbeđenja, edukacije i treninga u sličnim oblastima. U želji za ostvarenjem ambicija ova kompanija je odlučila da angažuje tim stručnjaka EURO QUALITY INT-a koji će konsultantskim aktivnostima doprineti implementaciji međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 read more →

Veliki asortiman proizvoda, potreba za unapređenjem poslovnih procesa, kontinuiranim ispunjenjem ciljeva i ostvarivanjem pozitivnih poslovnih rezultata odlučili su ION da potraži pomoć od stručnog tima EURO QUALITY STANDARD INT-a u implementirajnu sistema menadžmenta kvalitetom u svoje poslovanje i na taj način ispuni svoje apetite i apetite klijenata. EURO QUALITY STANDARD INT će sprovesti svoju konsultantsku ulogu na vrlo visokom nivou i pripremiti komapaniju za sertifikaciju. read more →

05 авг 2014
5 августа, 2014

Miss Clean implementira ISO 9001

Aktuelnosti 0 Comment

U želji za poboljšanjem poslovnih procesa, uspostavjlanja i kontinuiranog ispunjavanja ciljeva, povećanjem kvaliteta usluga pa samim tim i efikasnije zadovoljenje zahteva klijenata, Miss clean je odlučila da uz pomoć tima EURO QUALITY INT-a svoje poslovanje uskladi sa međunarodnim standardom sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2008. read more →

05 авг 2014
5 августа, 2014

CITY DENTAL SERVIS IMPLEMENTIRA ISO 9001

Aktuelnosti 0 Comment

City dental servis bazira svoje poslovanje na servisiranju medicniske opreme sa fokusom na stomatološku opremu. Kako bi stvorili efikasniju uslugu servisiranja i unapredili celokupno poslovanje što bi im omogiućilo povećanje zadovoljstva klijenata i pravovremeno ispunjavanje zacrtanih ciljeva, odlučili su da svoje poslovne procese usklade sa međunarodnim standardom sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2008 i angažovali tim EURO QUALITY STANDARD INT-a koji će im pomoći u implementaciji standarda i pripremi za sertifikaciju. read more →