Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO, tačnije Tehnički komitet je identifikovao i specificirao zahteve međunarodnog standarda ISO 9001. Ti zahtevi su poslužili za kreiranje Sistema mendažmenta kvalitetom u organizacijama.

Organizacija koja implementira Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO 9001 šalje poruku svim svojim potencijalnim klijentima da je cilj njenog poslovanja identifikacija potreba i očekivanja korisnika (kupaca, dobavljača, zaposlenih) i njihovo zadovoljenje kroz efektivnu i efikasnu primenu Sistema menažmenta kvaliteta (QMS), čime organizacija pokazuje sposobnost da kontinuirano obezbeđuje da proizvod ili usluga koju pruža zadovoljava pored zahteva, potreba i očekivanja korisnika i zahteve odgovorajuće zakonske regulative i propisa. Takođe kompanija ovime postiže i zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluga i proizvoda.

Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO je 2008. godine izdala poslednju verziju tog standarda čime je prestalo da važi izdanje iz 2000. godine. Novo izdanje standarda dovelo je do povećanja kompatibilnosti izmedju ISO 9001ISO 14001 – Sistema menadžmenta žaštite životne sredine. Samim tim omogućena je i lakša integracija ova dva standarda u Integrisani sistem menadžmenta (IMS).

Pogrešno je shvatanje da se implementacijom ISO 9001 standarda unificira struktura Sistema menadžmenta kvalitetom i da sva preduzeća sličnog polja delatnosti imaju istu strukturu. Standard ISO 9001, baš naprotiv, podstiče posebnosti organizacije kao što su organizaciona struktura kompanije, resurse kojima raspolaže, tržište na kome posluje).

[custom_frame_center shadow=“on“][/custom_frame_center]

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) je način na koji organizacija upravlja kvalitetom. Pod pojmom kvaliteta ne podrazumeva se samo kvalitet proizvoda ili usluge već na kvalitet poslovanja (odnosi sa klijemtima i dobavljačima i slično) i kvalitet same organizacije (odnos sa zaposlenima i resursima, radna kultura).  Sistem menadžmenta kvalitetom omogućava praćenje svih procesa i aktivnosti od nabavke preko proizvodnje do distribucije i prodaje. Svi procesi u ovom lancu su pokriveni QMS-om kroz procedure i zapise koji kasnije mogu da posluže kod razvoja novih ideja i usluga, unapređenja marketing aktivnosti, pokrivenosti tržišta i slično. U proces realizacije sistema menadžmenta kvalitetom su uključeni svi zaposleni u kompaniji tako da svaka karika u lancu proizvodnje nosi i svoj deo orgovornosti za procese koje izvršava. Ovime se odgovornost za kvalitet proizvoda ili usluge delom prebacuje sa rukovodstva na zaposlene, a time se postiže i bolja efikasnost u proizvodnji. Svako učestvuje shodno svom položaju i učešću u procesima. Kako bi svi zaposleni bili uključeni u ovaj proces, primenom razvijenog Sistema menadžmenta kvalitetom, kod njih se razvijaju osobine kao što su planiranje, odgovornost, radna disciplina putem procedura i zapisa koje popunjavaju.

ISO 9001 Vam omogućava da na kraju poslovnog ili proizvodnog procesa imate potpuno usaglašen proizvod ili uslugu. To znači da ukoliko se pojavi greška negde u sistemu neće proći kroz njega i neće biti vidljiva na finalnom proizvodu ili usluzi. Ona će biti identifikovana na vreme i samim tim smanjiti troškove proizvodnje smanjivanjem škarta.

Uvođenje ISO 9001:2008 sistema menadžmenta kvalitetom je signal vašim kupcima i potrošačima da kontinuirano proizvodite proizvod ili uslugu ugovorenog kvaliteta u ugovoreno vreme (koncept Just in Time). Kvalitet svih procesa daje kvalitet proizvoda i usluga, a to je ono što se ceni u današnje vreme.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.