Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO, tačnije Tehnički komitet je identifikovao i specificirao zahteve međunarodnog standarda ISO 9001. Ti zahtevi su poslužili za kreiranje Sistema mendažmenta kvalitetom u organizacijama.

Organizacija koja implementira Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO 9001 šalje poruku svim svojim potencijalnim klijentima da je cilj njenog poslovanja identifikacija potreba i očekivanja korisnika (kupaca, dobavljača, zaposlenih) i njihovo zadovoljenje kroz efektivnu i efikasnu primenu Sistema menažmenta kvaliteta (QMS), čime organizacija pokazuje sposobnost da kontinuirano obezbeđuje da proizvod ili usluga koju pruža zadovoljava pored zahteva, potreba i očekivanja korisnika i zahteve odgovorajuće zakonske regulative i propisa. Takođe kompanija ovime postiže i zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluga i proizvoda. read more →

Implementacija HACCP sistema u mesare podrazumeva između ostalog i ispunjavanje niza preduslova vezanih za objekat, opremu i alate koji se u mesarama koriste. Uz dobro poznavanje propisa, pravila i dobre proizvođačke i higijenske prakse možete ove preduslove vrlo lako da definišete.

Da bi Vaša mesara zadovoljila neke od osnovnih preduslova neophodno je da:

podovi i zidovi objekta budu izrađeni od glatkih i ravnih materijala lakih za održavanje (pločice su se u praksi pokazale kao najbolje rešenje ali ne treba isključiti i druge vrste materijala ukoliko Vam finansijske mogućnosti ovog trenutka ne odgovaraju),
sve otvore zatvorite kako bi ste sprečili mogućnost ulaska glodara i insekata u objekat (ovde pre svega mislim na ventilacione otvore koje morate zaštititi mrežicom i otvore ispod vrata ukoliko postoje kada su vrata zatvorena)… read more →

Maloprodajne radnje mesa i proizvoda od mesa – mesare su još jedna karika u lancu snabdevanja potrošača ovom vrstom prehrambenih proizvoda. Zakonom o veterinarstvu (Sl. glasnik RS, br. 91/2005) krajnji rok za uvođenje HACCP sistema u klanice i prerade mesa bio je 2009. godina.

Imajući u vidu da je HACCP sistem preventivni sistem kojim se odgovornost za kontrolu prehrambenih proizvoda prebacuje pre svega na proizvođače, distributere i prodavce pre nego na inspekciju i državne organe, potreba za uvođenjem HACCP sistema u mesare je očigledna. Takođe HACCP sistemom se obezbeđuje da krajnji potrošač konzumira zdravstveno bezbednu hranu. read more →