CE Znak

Šta je CE znak?

CE znak je skraćenica od „Conformité européenne“ (engl. European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod u skladu sa smernicama EU i odgovarajućim evropskim normama na koje se pozivaju smernice.

Tržište Evropske Unije  zahteva da proizvodi koji se plasiraju i stavljaju u promet moraju zadovoljiti suštinske zahteve za bezbednošću ili tehničke zahteve. Najveći broj proizvoda široke potrošnje i industrijskih proizvoda koji potpadaju pod direktivama novog pristupa moraju imati CE znak.

Time , proizvođač potvrđuje da njegov proizvod ispunjava sve zahteve date u direktivama koje se odnose na taj proizvod, kao i da je obavljena procedura ocenjivanja usaglašenosti.

Zemlje članice ne mogu da zabrane, ograniče ili ometaju prodaju ovakvih proizvoda, osim ako odredbe direktiva nisu pravilno primenjene ili postoji rizik koji nije obuhvaćen primenjenim direktivama.

Prednosti postojanja CE znaka na proizvodu:

 • Moguće slobodno kretanje robe na tržištu Evropske Unije,
 • Nema dodatnih nacionalnih ispitivanja.

Područje primene

CE znak se mora postaviti na:

 • Sve nove proizvode, proizvedene u EU ili trećim zemljama,
 • Polovne (korišćene) proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja,
 • Proizvode koji se već nalaze na tržištu Evropske Unije, ali su znatno modifikovani, tako da se mogu smatrati novim proizvoda.

Postupak postavljanja CE znaka

postupak-postavljanja-ce-znaka

 • Utvrđivanje koja se direktiva (ili direktive) odnosi na proizvod,
 • Utvrđivanje procedure za ocenjivanje usaglašenosti,
 • Utvrđivanje datuma kada direktiva stupa na snagu,
 • Utvrđivanje liste harmonizovanih standarda za dati proizvod,
 • Provera od strane proizvođača da li je proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima direktive,
 • Utvrđivanje od strane proizvođača da li se zahteva ocenjivanje usaglašenosti od strane nezavisne, treće strane,
 • Priprema tehničke dokumentacije,
 • Priprema izjave o usaglašenosti i potrebne dokumentacije koja to dokazuje,
 • Provera da li zemlja na čije se tržište plasira proizvod ima nekih dodatnih zahteva,
 • Postavljanje CE znaka na proizvod i/ili ambalažu i dokumentaciju.
Ukoliko ste zainteresovani za implementaciju CE znaka u vašu kompaniju, možete popuniti zahtev za ponudu ili nas kontaktirati putem telefona ili maila office@eurostandard.rs