Održavanje sistema menadžmenta

Euro Quality Standard INT nudi mogućnost održavanja već uvedenog Sistema menadžmenta. U skladu sa Vašim potrebama i željama aktivno učestvujemo u obavljanju poslova i zadataka Vašeg menadžera kvaliteta, čime dobijate konsultanta koji je zadužen za Vaš sistem.

Neke od osnovnih aktivnosti koje obavljamo za Vas su:

 • Revizija Vaše dokumentacije sistema menadžmenta i stalno usaglašavanje kako sa važećom zakonskom regulativom tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda,
 • Obuka novozaposlenih  za primenu i održavanje uvedenog Sistema menadžmenta,
 • Analize  podataka dobijenih primenom Sistema menadžmenta,
 • Sprovođenje internih provera Sistema menadžmenta,
 • Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih i preventivnih mera,
 • Analiza zadovolljstva korisnika/kupaca,
 • Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja Sistema menadžmenta od strane rukovodstva.

Neke od prednosti koje bi saradnja sa Euro Quality Standard INT u oblasti održavanja Vašeg Sistema menadžmenta doprinela radu Vašeg preduzeća su:

 • Ažurna dokumentacija Sistema menadžmenta,
 • Stvarna i aktivna primena Sistema menadžmenta od strane zaposlenih,
 • Analizom podataka proisteklih iz dokumenata Sistema menadžmenta dobijaju se objektivne informacije koje mogu poslužiti kao osnova za unapređenje procesa rada u preduzeću,
 • Redovnim sprovođenjem internih provera Sistema menadžmenta ukazaćemo Vam na probleme u radu ali i na mogućnosti za unapređenje istog,
 • Korektivne i preventivne mere su od izuzetnog značaja po Sistem menadžmenta uz čiju primenu  se Sistem stalno poboljšava,
 • Analiza zadovoljstva kupaca Vam ukazuje na njihove skrivene potrebe, a ujedno Vam pruža mogućnost da svoju organizaciju prilagodite Vašem kupcu,
 • Preispitivanje sistema od strane rukovodstva je alat pomoću koga vrednujete svoje ciljeve i postavljate nove.