IFS – međunarodni standard za hranu

Šta je Internacionalni standard za hranu – International Food Standard (IFS)?

ifsIFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane u jednom, razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog instrumenta, odnosno standarda, čime se štedi i vreme i novac.

IFS je danas široko primenjen svetski standard kontrole bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Ovi, najviši standardi hrane, zasnivaju se na principu sledljivosti – mogućnosti da se u svakom trenutku na putu od primarnog proizvođača do krajnjeg korisnika „isprati“ ispravnost i kvalitet proizvoda u svakoj fazi proizvodnje i ditribucije. Proizvođačima koji su spremni da odgovore na visoke zahteve ovog standarda, uvođenje IFS pruža mogućnost da steknu poverenje potrošača i osiguraju njihovu zaštitu proizvodeći bezbedne i kvalitetne proizvode, a omogućava im i da poboljšaju troškovnu efikasnost u lancu proizvodnje i prometa hrane.

Prilikom implementacije IFS standarda, svako može da razvije rešenje koje mu najviše odgovara. Tokom provere, IFS proverivač isključivo proverava da li određeno rešenje funkcioniše i da li ono garantuje bezbednost proizvoda. IFS ne traži specifične procedure niti mašine ako one nisu potrebne za bezbednu proizvodnju.

Ciljevi IFS-a su:

Cilj IFS standarda je da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdevaju trgovine na malo hranom. To se pre svega odnosi na robne marke velikih trgovinskih lanaca.

Osnovni ciljevi:

  • da uspostavi opšti standard sa jedinstvenim sistemom ocenjivanja,
  • da radi sa akreditovanim sertifikacionim telima i visoko kvalifikovanim i ovlašćenim ocenjivačima,
  • da obezbedi uporedivost i transparentnost kroz ceo lanac snabdevanja,
  • da smanji troškove i uštedi vreme, kako dobavljačima tako i trgovinskim lancima.

struktura-ifs-standarda

Prednosti implementacije IFS standarda:

  • Iskazivanje opredeljenosti za isporuku bezbedne hrane dobrog kvaliteta,
  • Sertifikacija prema IFS-u smanjuje troškove internih i eksternih provera korišćenjem jedinstvenog standarda,
  • Olakšano poštovanje zakonskih obaveza i propisa,
  • Proces sertifikacije podržava kontinuirano poboljšanje kroz nadzor i korektivne mere,
  • Povećava se reputacija preduzeća, snaga brenda i korporativna slika.