OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Šta je OHSAS 18001?

Standard OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

Zaštita zdravlja na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje hnjihovih povređivanja.

Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.

Prednosti OHSAS 18001

Prednosti implementacije OHSAS 18001:

 • povrede na radnom mestu svodi na minimum;
 • pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima;
 • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost;
 • usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima;
 • poboljšava opštu sliku kompanije;
 • privlači strane ulagače;
 • uliva poverenje korisnicima/kupcima da postoji opredeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati;
 • otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim preduzećima čiji je jedan od osnovnih ciljeva bezbednost i zdravlje na radu.

Implementacija – faze uvođenja OHSAS 18001

koraci-implementacije-ohsas-18001-sistema

Osnova ovog sistema je sigurnost zaposlenih na radnom mestu koja se postiže uz pomoć sledećih koraka:

 • određivanje i procena opasnosti u skladu sa zakonskim propisima,
 • određivanje politike ciljeva bezbednosti i zdravlja na radu,
 • određivanje opasnosti na random mestu,
 • planiranje, razvoj i implementacija sistema zaštite zdravlja zaposlenih,
 • interna provera sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu,
 • sertifikacija

Implementacija i sertifikacija OHSAS 18001 sistema štiti firmu od neželjenih troškova, omogućava povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika smanjenjem povreda na radu, a samim tim i dužinu bolovanja.

Ukoliko ste zainteresovani za implementaciju Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – OHSAS 18001 u vašu kompaniju, možete popuniti zahtev za ponudu ili nas kontaktirati putem telefona ili maila office@eurostandard.rs