ISO 14001 – Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine

Šta je ISO 14001?

ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom.

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:

  • identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
  • poboljša odnos prema životnoj sredini,
  • implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.

Osnovni razlozi koji dovode do izražene potrebe za uvođenjem sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 su:

  • neprestano zagađivanje životne sredine,
  • strah od potpunog iscrpljenja prirodnih resursa,
  • nedostatak organizovanog i sistematskog praćenja posledica zagađenja,
  • povećana zainteresovanost javnog mnjenja za očuvanjem životne sredine,
  • zakonska rešenja,
  • posebni uslovi rada u ugroženim oblastima.

 

Koristi ISO 14001

Prednosti implementacije sistema zaštite životne sredine ISO 14001:

  • Smanjenje negativnih učinaka na životnu sredinu,
  • Smanjenje rizika od ekoloških katastrofa,
  • Povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije,
  • Poboljšani ugled i stvaranje poverenja kod zajednice,
  • Kompetitivna prednost,
  • Pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,
  • Lakše dobijanje ovlašćenja i dozvola od lokalnih i državnih vlasti,
  • Poboljšanje vašeg ugleda i ugleda vašeg klijenta,
  • Bolje korišćenje energije i zaštita voda, pažljivo biranje sirovina i kontrolisanu reciklažu otpada, doprinosi smanjenju troškova i podiže vašu konkurentnost,
  • Smanjuje se vaš finansijski teret zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravke, čišćenja, plaćanje kazni zbog kršenja zakona,
  • Poboljšava se kvalitet radnih mesta i moral zaposlenih,
  • Otvaraju se nove mogućnosti zapošljavanja na tržištima gde je važna ekološka proizvodnja,
  • Ekološki svesni klijenti poslovaće sa kompanijama poput vaše, jer ističe svoju obavezu prema očuvanju životne sredine.

Ukoliko ste zainteresovani za implementaciju Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 u vašu kompaniju, možete popuniti zahtev za ponudu ili nas kontaktirati putem telefona ili maila office@eurostandard.rs