Preduzeće Stirg metall doo sa sedištem u Inđiji, pristupilo je procesu implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008) koju će sprovesti konsultantska kuća Euro Quality Standard INT iz Beograda. Zahtevima standarda ISO 9001 preduzeće Stirg metall doo brine o kvalitetu svojih usluga i izvođenju radova, pri čemu koristi sve raspoložive resurse, smanjuje troškove i povećava tržišne mogućnosti. read more →

Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO, tačnije Tehnički komitet je identifikovao i specificirao zahteve međunarodnog standarda ISO 9001. Ti zahtevi su poslužili za kreiranje Sistema mendažmenta kvalitetom u organizacijama.

Organizacija koja implementira Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO 9001 šalje poruku svim svojim potencijalnim klijentima da je cilj njenog poslovanja identifikacija potreba i očekivanja korisnika (kupaca, dobavljača, zaposlenih) i njihovo zadovoljenje kroz efektivnu i efikasnu primenu Sistema menažmenta kvaliteta (QMS), čime organizacija pokazuje sposobnost da kontinuirano obezbeđuje da proizvod ili usluga koju pruža zadovoljava pored zahteva, potreba i očekivanja korisnika i zahteve odgovorajuće zakonske regulative i propisa. Takođe kompanija ovime postiže i zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluga i proizvoda. read more →

Konsultanti Euro Quality Standard započeli su rad na implementaciji Sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008) u preduzeću „DIM“ iz Pirota. „DIM“ Pirot izradu svojih proizvoda podiže na viši nivo, čime akcenat stavlja na zadovoljstvo svojih klijenata. read more →

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) dodeljuje bespovratna finansijska sredstva pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata prilikom zajedničkog nastupa na međunarodnim tržištima. read more →