StuntCoders je kompanija koja se bavi projektovanjem, izradom, implementacijom i održavanjem softverskih rešenja, a svoje poslovanje i imidž na Evropskom tržištu žele da unaprede uvođenjem Sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 u čemu im pomaže stručni tim Euro Quality Standard-a. read more →

Preduzeće Stirg metall doo sa sedištem u Inđiji, pristupilo je procesu implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008) koju će sprovesti konsultantska kuća Euro Quality Standard INT iz Beograda. Zahtevima standarda ISO 9001 preduzeće Stirg metall doo brine o kvalitetu svojih usluga i izvođenju radova, pri čemu koristi sve raspoložive resurse, smanjuje troškove i povećava tržišne mogućnosti. read more →

Konsultantski tim Euro Quality Stadnard INT će u narednom periodu implementirati međunarodne standarde kvaliteta ISO 9001 i OHSAS 18001 u preduzeće Ruki Coop koje se bavi izvođenjem građevinskih radova u oblasti niskogradnje i visokogradnje. read more →

Paroco medical equipment iz Novog Sada, ekskluzivni zastupnik svetskih proizvođača kvalitetne medicinske opreme, ukazao je poverenje konsultantskom timu Euro Quality Standard INT za implementaciju Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008. read more →

Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO, tačnije Tehnički komitet je identifikovao i specificirao zahteve međunarodnog standarda ISO 9001. Ti zahtevi su poslužili za kreiranje Sistema mendažmenta kvalitetom u organizacijama.

Organizacija koja implementira Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO 9001 šalje poruku svim svojim potencijalnim klijentima da je cilj njenog poslovanja identifikacija potreba i očekivanja korisnika (kupaca, dobavljača, zaposlenih) i njihovo zadovoljenje kroz efektivnu i efikasnu primenu Sistema menažmenta kvaliteta (QMS), čime organizacija pokazuje sposobnost da kontinuirano obezbeđuje da proizvod ili usluga koju pruža zadovoljava pored zahteva, potreba i očekivanja korisnika i zahteve odgovorajuće zakonske regulative i propisa. Takođe kompanija ovime postiže i zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluga i proizvoda. read more →

Kompanija Euro Quality Standard je započeo reinženjering sistema kvaliteta u restoranu Mihajlović u Paraćinu. Reinženjering sistema kvaliteta podrazumeva ponovno projektovanje i implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i HACCP sistema. read more →

Predstavništvo austrijske kompanije Simacek Facility Services, kompanija koja se bavi uslugama održavanja objekata, započela je projekat usklađivanja sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i HACCP sitema. Ovi sistemi će se biti implementirani u Integrisani menadžment sistem. read more →