28 јун 2013
28 јуна, 2013

ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom

0 Comment

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje ta organizacija mora da ispuni da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.