ION je kompanija koja postoji od 2000. godine a područje poslovanja se bazira na distribuciji medicinskih sredstava vrhunskog kvaliteta. Proizvodi koje obuhvata ION su olovna zaštitna sredstva iz oblasti radiologije,  aparati za ostiodezintometriju, aparati za elektroterapiju, jonizacione komore, uzorkivači vazduha za ispitivanje bioloske stetnosti, optički merni instrumenti, elektronski instrumenti za odredivanje WBGT indeksa, globus-termometri sa elektronskim psihrometrom, reakcionmetri, aparati za merenje temperature kod životinja.

Veliki asortiman proizvoda, potreba za unapređenjem poslovnih procesa, kontinuiranim ispunjenjem ciljeva  i ostvarivanjem pozitivnih poslovnih rezultata odlučili su ION da potraži pomoć od stručnog tima EURO QUALITY STANDARD INT-a u implementirajnu sistema menadžmenta kvalitetom u svoje poslovanje i na taj način ispuni svoje apetite i apetite klijenata. EURO QUALITY STANDARD INT će sprovesti svoju konsultantsku ulogu na vrlo visokom nivou i pripremiti komapaniju za sertifikaciju.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.