16 нов 2013
16 новембра, 2013

Axial doo nakon ISO 9001 uvodi i OHSAS 18001

Aktuelnosti 0 Comment

Privdredno društvo Axial iz Beograda, koje se bavi higijensko-hortikulturalnim održavanjem objekata i specijalizovanim završnim zanatskim radovima u oblasti visokogradnje nakon uspešne Sertifikacione provere Sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001, započelo je implementaciju Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu prema zahtevima standarda OHSAS 18001. Primenom standarda OHSAS 18001 nastoje da unaprede i održavaju nivo.. read more →

Kompanija Euro Quality Standard INT d.o.o. iz Beograda započela je proces realizacije uvođenja Integrisanog menadžment sistema sadržanog od Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (ISO 14001:2004) i Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS 18001:2007) sa već postojećim Sistemom menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008) u preduzeću Union Šped d.o.o. sa sedištem u Beogradu. read more →

Konsultantski tim Euro Quality Stadnard INT će u narednom periodu implementirati međunarodne standarde kvaliteta ISO 9001 i OHSAS 18001 u preduzeće Ruki Coop koje se bavi izvođenjem građevinskih radova u oblasti niskogradnje i visokogradnje. read more →

Predstavništvo austrijske kompanije Simacek Facility Services, kompanija koja se bavi uslugama održavanja objekata, započela je projekat usklađivanja sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i HACCP sitema. Ovi sistemi će se biti implementirani u Integrisani menadžment sistem. read more →