Euro Quality Standard zahvaljujući kompetentnosti svojih zaposlenih i listi referenci zajedno sa partnerskom kompanijom Sertifikacija 003 iz Užica u okviru Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za uvođenje sistema bezbednosti hrane u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) za 2011. godinu pomogla je preduzetnicima da dobiju bespovratna sredstva. read more →