U ponedeljak, 28. februara, Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavila je javni poziv za Program podrške razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP) i preduzetnika čiji je cilj jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta (standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, znak kvaliteta);
Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (testiranje novih proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže, izrada i implementacija specijalizovanog softvera, elektronska prezentacija i sl.);
Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke. read more →