StuntCoders je kompanija koja se bavi projektovanjem, izradom, implementacijom i održavanjem softverskih rešenja, a svoje poslovanje i imidž na Evropskom tržištu žele da unaprede uvođenjem Sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 u čemu im pomaže stručni tim Euro Quality Standard-a. read more →

Preduzeće Stirg metall doo sa sedištem u Inđiji, pristupilo je procesu implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008) koju će sprovesti konsultantska kuća Euro Quality Standard INT iz Beograda. Zahtevima standarda ISO 9001 preduzeće Stirg metall doo brine o kvalitetu svojih usluga i izvođenju radova, pri čemu koristi sve raspoložive resurse, smanjuje troškove i povećava tržišne mogućnosti. read more →

Konsultanti Euro Quality Standard započeli su rad na implementaciji Sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008) u preduzeću „DIM“ iz Pirota. „DIM“ Pirot izradu svojih proizvoda podiže na viši nivo, čime akcenat stavlja na zadovoljstvo svojih klijenata. read more →