Restoran Sunset na Adi Cigalniji u saradnji sa Euro Quality Standard započeo je projekat usklađivanja sa zahtevima HACCP sistema. Projekat će obuhvatiti usklađivanje infrastrukture, projektovanje dokumentacije koja opisuje i podržava primenu HACCP sistema, kao i obuku zaposlenih za adekvatno održavanje uspostavljenog sistema. read more →