Kompanija Euro Quality Standard INT d.o.o. iz Beograda započela je proces realizacije uvođenja Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (ISO 14001:2005) u preduzeću Elektro industrijska servisna mreža a.d. iz Beograda.

Kao kompanija koja je odgovorna prema životnoj sredini, EISM a.d. je implementacijom u skladu sa zahtevima EMS-a omogućila smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. read more →