Kompanija Euro Quality Standard je započeo reinženjering sistema kvaliteta u restoranu Mihajlović u Paraćinu. Reinženjering sistema kvaliteta podrazumeva ponovno projektovanje i implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i HACCP sistema. read more →