Implementacija HACCP sistema u mesare podrazumeva između ostalog i ispunjavanje niza preduslova vezanih za objekat, opremu i alate koji se u mesarama koriste. Uz dobro poznavanje propisa, pravila i dobre proizvođačke i higijenske prakse možete ove preduslove vrlo lako da definišete.

Da bi Vaša mesara zadovoljila neke od osnovnih preduslova neophodno je da:

podovi i zidovi objekta budu izrađeni od glatkih i ravnih materijala lakih za održavanje (pločice su se u praksi pokazale kao najbolje rešenje ali ne treba isključiti i druge vrste materijala ukoliko Vam finansijske mogućnosti ovog trenutka ne odgovaraju),
sve otvore zatvorite kako bi ste sprečili mogućnost ulaska glodara i insekata u objekat (ovde pre svega mislim na ventilacione otvore koje morate zaštititi mrežicom i otvore ispod vrata ukoliko postoje kada su vrata zatvorena)… read more →