Kompanija Euro Quality Standard iz Beograda započela je proces implementacije međunarodnog sistema bezbednosti hrane (HACCP sistem) u Predškolsku ustanovu „Bambi“ iz Paraćina. Predškolska ustanova Bambi koja rukovodi sa tri vrtića u Paraćinu. read more →