Hotel Petrus koji se nalazi u strogom centru Paraćina započeo je projekat uspostavljanja sistema bezbednosti hrane (HACCP sistem) prema zahtevima Codex Alimentarius. Na realizaciji projekta angažovan je konsultantski tim Euro Quality Standard doo, a završetak projekta se očekuje tokom oktobra meseca. read more →