Osam principa upravljanja – ISO 9001

Princip 1: Fokus na kupce

Organizacije zavise od svojih kupaca i stoga bi trebalo da razumeju trenutne i buduće potrebe kupaca, trebalo bi da zadovolje zahteve kupaca i nastoje da prevaziđu očekivanja kupaca.

Ključne prednosti:

 • povećanje prihoda i tržišnog udela zbog fleksibilnih i brzih reakcija na tržišne prilike;
 • povećanje efikasnosti u korišćenju resursa organizacije za povećanje zadovoljstva kupaca;
 • povećanje lojalnosti potrošača.

Princip 2: Rukovođenje

Lideri uspostavljaju jedinstvo svrhe i pravca organizacije. Oni treba da kreiraju i održavaju radnu atmosferu u kojoj su zaposleni u potpunosti uključeni u ostvarivanje ciljeva organizacije.

Ključne prednosti:

 • zaposleni će razumeti rad organizacije i biti motivisani da teže ostvarenju ciljeva organizacije;
 • aktivnosti se vrednuju, organizuju i sprovode na jedinstven način;
 • procenat loše komunikacije svodi se na minimum.

Princip 3: Uključivanje zaposlenih

Zaposleni na svim nivoima su suština organizacije i njihova puna uključenost omogućava da se njihove sposobnosti koriste za dobrobit organizacije.

Ključne prednosti:

 • motivisani i posvećeni zaposleni koji su uključeni u rad organizacije;
 • inovativnost i kreativnost za postizanje ciljeva organizacije;
 • zaposleni koji su odgovorni za svoje performanse;
 • zaposleni željni da učestvuju i doprinose stalnom poboljšanju.

Princip 4: Procesni pristup

Željeni rezultat se postiže efikasnije kada se aktivnostima i potrebnim resursima upravlja kao procesom.

Ključne prednosti:

 • smanjenje troškova i skraćivanje vremena trajanja aktivnosti;
 • efikasnija upotreba resursa;
 • poboljšani, konzistentni i predvidivi rezultati;
 • fokus na mogućnosti unapređenja.

Princip 5: Sistemski pristup upravljanju

Identifikacija, razumevanje i upravljanje međusobno povezanim procesima kao sistemom doprinosi efektivnosti i efikasnosti organizacije u ostvarivanju ciljeva.

Ključne prednosti:

 • integracija i usklađivanje procesa koji će najbolje doprineti postizanju željenih rezultata;
 • mogućnost usmeravanja napora na ključne procese;
 • ulivanje poverenja zainteresovanim stranama u doslednost, efektivnost i efikasnost organizacije.

Princip 6: Kontinuirano poboljšanje

Kontinuirano poboljšanje ukupnih performansi organizacije treba da bude trajni cilj organizacije.

Ključne prednosti:

 • poboljšanje performansi kroz unapređenje organizacione sposobnosti;
 • usaglašavanje i poboljšanje aktivnosti na svim nivoima, sve do strateškog plana organizacije;
 • fleksibilnost organizacije da brzo reaguje na tržišne prilike.

Princip 7: Činjenični pristup u donošenju odluka

Efikasne odluke zasnovane su na analizi raspoloživih podataka i informacija.

Ključne prednosti:

 • donošenje odluka na osnovu raspoloživih informacija;
 • povećanje sposobnosti da se pokaže efektivnost prethodnih odluka kroz poznavanje činjenica;
 • povećana sposobnost za razmatranje, osporavanje i promenu mišljenja i odluka.

Princip 8: Uzajamno korisni odnosi sa dobavljačima

Između organizacije i njenih dobavljača postoji međuzavisnost, a uzajamno korisni odnosi povećavaju sposobnost za kreiranje vrednosti.

Ključne prednosti:

 • povećana sposobnost obe strane da stvore vrednost;
 • fleksibilnost i brzina zajedničkih odgovora na promene tržišta i potrebe i očekivanja klijenata;
 • optimizacija troškova i resursa.